donderdag 20 oktober 2011

Nieuws uit Somaliland

Vanuit Somaliland kwam de toezegging van Stichting Doses of Hope om een project ten gunste van de Yibirs te leiden . Men denkt aan een schooltje in Boorama, waar een redelijk groot aantal Yibirs woont (meer dan in de hoofdstad Hargeisa). In december hoop ik over hen te publiceren in Uitdaging en misschien ook in Christenen voor Israël. In een uitzending van Family 7 (Café Tinto) heb ik op 19 oktober ook over hen gesproken.


Bram Krol

Nieuws uit Gogane,

In Gogane, waar twee maanden geleden een kleine gemeenschap van 30 nieuwe gelovigen werd gesticht, zijn nog eens 30 anderen zeer geïnteresseerd. Maar het huis voor de samenkomsten is te klein en te donker, en bovendien in handen van iemand van een lagere kaste. De meeste nieuwe belangstellenden horen bij een hoge kaste. Zij zouden die barrière nog wel willen nemen, maar o wee, de kritiek van de anderen... Maar er is een kleine beweging naar Christus gaande, ingezet half juni dit jaar met ons eerste bezoek. Men praat al over een kerkgebouwtje, maar de mensen zijn arm. Dat zou in elk geval een ‘neutrale’ plek zijn om samen te komen.


Bram Krol

donderdag 13 oktober 2011

Café Tinto op Family 7

Woensdag 19 oktober om 9.30 uur is Bram Krol te gast bij het programma Café Tinto op Family 7. Het programma wordt in de middag diezelfde dag herhaald.

vrijdag 7 oktober 2011

Rapport B van door ons gesponsord evangelisatiewerk in Congo

B. het werk van pastor Nazaire Kopa, oktober 2010 – oktober 2011

Kopa is een bekeerde pastoor, die uit zijn ambt werd gezet door de bisschop van Kikwit vanwege zijn evangelische opvattingen. Onder de Rooms-katholieken van Kikwit is hij echter nog steeds erg geliefd. Hij heeft geld gekregen voor geluidsapparatuur en instrumenten. Dit gebruikt hij voor evangelisatiewerk en voor de samenkomsten in zijn grootste gemeente, waar elke zondat tegen de 1000 mensen samenkomen, grotendeels in de openlucht. Na de eerste evangelisatieactie bleken de drie gemeenten in Kikwit, die hij heeft gesticht, te klein om alle belangstellenden een plaats te bieden. Hij heeft een vierde gemeente gesticht, maar kampt inmiddels weer met ruimtegebrek. ook in Kinshasa heeft hij een gemeente gesticht (al in 2009), en deze maakt een kleine opwekking mee en groeit goed.

Rapport A van door ons gesponsord evangelisatiewerk in Congo

A. trektocht van ds. Vincent Kuzenzama, maart/april 2011

Facilite werkt veel samen met mensen die er blijk van geven goede evangelisten en geroepen pioniers te zijn. Eén van hen is ds.Vincent Kuzenzama een baptisten predikant. Hij kreeg een gift om een langgewenste reis mogelijk te maken langs een aantal gebieden, steden of stadswijken, waar evangelisatie en kerkplanting dringend nodig waren.  Hi bezocht de steden en nabijgelegen dorpen : Kikwit (waar hij woont, een stad met een miljoen inwoners), Feshi, Gungu, idiofa en Lukula. Al deze plaatsen liggen in het centrum en zuiden van de Bandunduprovincie. In vier plaatsen stichtte hij nieuwe gemeenten. Hij zag in totaal 4259 mensen tot geloof komen, door openluchtbijeenkomsten en evangelisatie van huis tot huis. Hij heeft 50 Bijbels weggegeven aan armen. (Het rapport kwam pas in oktober 2010 binnen).